Forside
Løft dine forhandlinger
Forhandling
Early Warning
Uafhængig grafisk rådgivning
Coaching
Mål og værdier
Litteratur
Kontakt
Nyheder
CV

Mål og værdier

Kender du dine medarbejders værdinormer?

Ofte bliver en virksomheds vision og mission fastlagt af ledelsen, hvor man har holdt et seminar med bestyrelse og ledende medarbjedere fra virksomheden.

Efter et spændende møde, vender man tilbage til virksomheden, hvor implementeringen skal ske. Der indkaldes til medarbejdermøde, hvor der ved en PowerPoint præsentation eller andet AV middel orienteres om, hvad ledelsen har besluttet. Her fremlægges visionen, missionen og de værdier der er gældende fremover.

Når direktøren har præsenteret alt dette og han spørger om der er nogle spørgsmål, er der ofte larmende tavshed fra medarbejderne. Derefter takkes der af, og ledelsen forventer nu, at alle arbejder efter de retningslinier og værdier der er besluttet.

Hvis du kan nikke genkendende til dette handlingsforløb, og mener at det er en god metode, så skal du ikke læse videre.


Har du derimod erfaring for, at dette forløb ikke virker, ja så er der håb.

Når den beskrevne metode ikke virker, er årsagen erfaringsmæssigt, at medarbejderne har deres egne værdinormer, og ikke føler ”ejerskab” for de værdier ledelsen har valgt. Selvom medarbejderene godt kan være enige.

Derfor skal opgaven angribes fra neden. Medarbejderne skal have mulighed for finde deres ”værdier”. ”Hvad gør mig glad for at være og gå på arbejde?”

Igangsætning
Afsæt en hel dag hvor alle medarbejdere skal deltage.

Seminaret ”Mål og værdier” sikrer at:

  • Virksomhedens værdier og mål efterleves af alle medarbejdere.
  • Motivationen øges
  • Alle arbejder efter samme mål. Svinger i takt
  • Der arbejdes med projekter alle kender til
Hvordan foregår det?
Seminaret afvikles fra kl. 8.30 til 16.30 og er en vekselvirkning mellem gruppearbejde og teori. Når dagen er omme, vil der være en handlingsplan som efterfølgende skal gennemføres. Medarbejdernes værdinormer er kommet frem i lyset, og virksomhedens mål er fastlagt.

Udbytte

  • Du sikrer, at medarbejderne og ledelsen er enige om virksomhedens mål og værdier.
  • Du får konkrete handlingsplaner, der skal gennemføres for at nå målet.
  • Du får motiverede medarbejdere, der føler ”ejerskab” for virksomhedens værdier og mål.
Varighed
En dag fra kl. 8.30 til ca. 16.50.